اثرات مخرب ماهواره بر زندگی  

 
ورود ماهواره به ایران ودر محاصره قرار گرفتن زبان وفرهنگ وبينش خانواده ها:
از زمانی که ماهواره وارد خانه های ایرانیان شد، طیف گسترده ای از شبکه های ماهواره ای مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت.در ابتدا به دلیل محدود بودن شبکه های فارسی زبان، شبکه های خارجی مورد توجه بییندگان برنامه های ماهواره ای قرارداشت اما پس از مدتی با گسترش شبکه های فارسی زبان و کاهش سختگیریها نسبت به استفاده از ماهواره، این پدیده به صورت گسترده ای به خانه های ای

ادامه مطلب  

قارچچچچچچچ  

ديروز رفتم قارچچچچچچچچچ بگيرم زنگ زدم به اين عطيقه.اوووف چقد حرف زديم.چقد حال داد.ماجراي دعو
ا رو تعريف كرد خيليي اكشن بود بزرگ كه شدم ميخوام ازش فيلم بسازم با كارگرداني خودم.البته بزرگ شدم
ديگه كارت ملي گرفتم بلههههههههه.اونم عكسدار.انقد ديگه حرف زديم نميدونم از كجا بگم.باوووو سينا خيلي
پررو شده.يادم باشه هيچوقت دوست داشتنمو ثابت نكنم خخ.يهو ديدي بجا اينكه بپوشونه خودش در
بياره.والا.اون لباس صورتيم هم ميخام پس بدم بجاش چادر بگيرم.ديروز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1