گزارش صعود به هولاکو خان قالاسی  

گزارش صعود هولاکو خان قالاسیسرپرست برنامه: آقای سید جلال شریفیتعداد نفرات شرکت کننده: 21 نفراعضای شرکت کننده :آقایان :  جاجی احد پرتوی ،  حاجی جعفر زارعان ، سید جلال شریفی ، زینال ولیزاده ، رضا گهر گستر ،سامان خلیلوند ، امیر رجب علیپور ، فرهاد بدلپور ، علیرضا درخشان ، رحیم افشنگی ، سجاد پور محله ، سینا خلیلی راد ، رضا سرباز ، حسن ولیزاده ، امیر صادقزاده ، سعید بابایی ، محمد اسعدی و بابک فیضی بانوان : نگار میلانی ، سعیده صابر و سپیده نهالپرو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1