ضد دختر  

 
دختر: خونه داری؟
پسر: نه...
دختر حرفشو قطع میکنه: بی ام و داری؟
پسر: نه...
چقدر حقوق میگیری؟
پسر: حقوق ندارم آخه...
دختر: برو گمشو چی فکر کردی به من پیشنهاد دادی؟ و میره
 
پسر با خودش می گه:
من چندتا ویلا دارم خونه واسه چی؟ یه پورشه با یه بنز دارم بی ام و
دوست ندارم. چجوری حقوق بگیرم وقتی خودم مدیر شرکتم؟
 
و اینگونه بود که پسر رفت و دختر ( تـــــُـــرشید )
خخخخخخ
 

ادامه مطلب  

ب همین راحتی  

روزی دختری ب نزد قاضی رفت و گفت من از پسری ک با او دوست بودم شکایت دارم او ب من تجاوز کرده...قاضی دستور داد تا نخ و سوزن اوردند..نخ را دست خود و سوزن را دست دختر داد و قاضی براحتی سوزن را نخ کرد..اینبار نخ را دست دختر و سوزن را نزد خود نگه داشت و ب دختر گفت سوزن را نخ کن..هربار ک دختر سعی در وارد کردن نخ ب سوزن داشت قاضی دست خود را تکان میداد..قاضی گفت چه میکنی نخ را سوزن کن...دختر گفت خب ت نمیگذاری..قاضی گفت ت هم نمیگذاشتی...

ادامه مطلب  

دنیای این روزای من..  

نمیدانم .واقعا نمیدانم.این روزها و شب ها گرفتار کدام سفسطه بلند و عمیق شده ام که اینچنین دست و پا زدنم نیز نجاتم نمیدهد...نمیدانم شاید حق با آن غریبه ی قریب باشد ..نمیدانم..این روزها کاسه ها کوچکند یا صبر ما...فقط لبریز میشوند..
ومن همچنان در اوج تاریکی شب ها با کور سویی نور به ظلمات روزهای پیش رو میاندیشم.
به خلسه افتاده ام شاید .فقط میدانم که هیچ نمیدانم..
وحتی کم کم باورم میشود که حتی نمیدانم از زندگی چه میخواهم
آری..اینست دنیای این روزای من.

ادامه مطلب  

پوستین کهنه  

پوستین کهنه
ایاز، غلام شاه محمود غزنوی (پادشاه ایران) در آغاز چوپان بود. وقتی در دربار سلطان محمود به مقام و منصب دولتی رسید، چارق و پوستین دوران فقر و غلامی خود را به دیوار اتاقش آویزان کرده بود و هر روز صبح اول به آن اتاق می‌رفت و به آنها نگاه می‌کرد و از بدبختی و فقر خود یاد می‌‌آورد و سپس به دربار می‌رفت. او قفل سنگینی بر در اتاق می‌بست. درباریان حسود که به او بدبین بودند خیال کردند که ایاز در این اتاق گنج و پول پنهان کرده و به هیچ کس نشان

ادامه مطلب  

اشعار  

ديده بگشا اي به شهدِ مرگِ نوشينت رضا ديده بگشا بر عدم اي مستيِ هستي فزا ديده بگشا اي پس ازسوء القضا حسن القضا ديده بگشا ازكرم ، رنجورِ دردستان ، علي بحر ِمرواريدِ غم ، گنجورِ مردستان ، علي ديده بگشا رنجِ انسان بين و سيلِ اشك وآه كبرِ پُستان بين و جامِ جهل و فرجامِ گناه تير و تركش ، خون وآتش ، خشمِ سركش ، بيمِ چاه ديده بگشا بر سِتم ، دراين فريبستان ، علي شمعِ شبهاي دژم ، ماهِ غريبستان ، علي ديده بگشا نقشِ انسان ماند باجامي تهي سوخت لاله ، مرد لِِ

ادامه مطلب  

اغاسی2  

 
دريافت کد :: صداياب
خبر آمد خبری در راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است شاید این جمعه بیاید...شاید پرده از چهره گشاید...شاید دست افشان...پای کوبان می روم بر در سلطان خوبان می روم می‌روم بار دگر مستم کند بی‌سر و بی‌پا و بی‌دستم کند می‌روم کز خویشتن بیرون شوم در پی لیلا رخی مجنون شوم هر که نشناسد امام خویش را بر که بسپارد زمام خویش را با همه‌ی لحن خوش آواییم در به در کوچه‌ی تنهاییم ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر نغمه‌ی تو از همه پر شورتر کاش که ای

ادامه مطلب  

اغاسی  

خبر آمد خبری در راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است شاید این جمعه بیاید...شاید پرده از چهره گشاید...شاید دست افشان...پای کوبان می روم بر در سلطان خوبان می روم می‌روم بار دگر مستم کند بی‌سر و بی‌پا و بی‌دستم کند می‌روم کز خویشتن بیرون شوم در پی لیلا رخی مجنون شوم هر که نشناسد امام خویش را بر که بسپارد زمام خویش را با همه‌ی لحن خوش آواییم در به در کوچه‌ی تنهاییم ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر نغمه‌ی تو از همه پر شورتر کاش که این فاصله را کم کنی محن

ادامه مطلب  

حکایتی از رساله ی دلگشا  

سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادمجان بورانی به پیش آوردند خوشش آمد. گفت:بادمجان طعامی است خوش.ندیمی از بادمجان بسیار تعریف می نمود.چون سیر شد گفت: بادمجان چیز بسیار مضری است.ندیم باز در مضرات بادمجان سخن بسیار گفت.سلطان ناراحت شد و گفت:ای مردک! تو لحظه ای پیش مدحش می گفتی. گفت : من ندیم توام نه ندیم بادمجان من باید چیزی می گفتم که تو را خوش آید نه بادمجان را.   

ادامه مطلب  

توصیف  

قطره های اب  روی ابرویم را کنار می زنم
پری روی زمین افتاده است تکان می خورد اسمان را نگاه می کنم باد که نمی اید پر را بر می
دارم زیرش پر مورچه
است اری مورچه ها تکانش می دادند
 دختر زمستانم سرد و بی روح کسی نیست مرا از خواب زمستانی بیدار کند
 نقاشی مدرن رو ی شیشه ی خاکی ماشین برام چیز تازه ای بود
مروارید صورتی رنگ پریده روی فرش پر از نقش و نگار افتاده است
هنر در همین نزدیکیست
فرشی که زیر پایم است پر از نقش و نگار است
نقش و نگار های زیبایی که روی لب

ادامه مطلب  

دختر باس...  

دختر باس عاشق عکس گرفتن باشه...^-^
دختر باس حاضر جواب باشه...^-^
دختر باس  آتیش پاره باشه...^-^
دختر باس یه دوست داشته باشه که هر چه قدر بهش فحش بده ناراحت نشه...^-^
دختر باس موبایلش برچسب یا آویز داشته باشه...^-^
دختر باس بدون آرایش هم خوشگل و جذاب باشه...^-^
دختر باس هنرمند باشه...^-^
دختر باس کوچولو موچولو باشه و بغلی...^-^
 

ادامه مطلب  

آرامش  

ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﮑﺮﺩﻥ . ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻳﻪ ﺳﺮﻱﺗﻴﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺷﺖ . ﭘﺴﺮﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻡ؛ ﺗﻮ ﻫﻤﻪﺷﻴﺮﻳﻨﻴﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ.ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ . ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠﻪ ﺭﻭﻳﻮﺍﺷﮑﻲ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻭ ... ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮ

ادامه مطلب  

ماجرای سید ابراهیم دمشقی  

 سیدی بود در دمشق ، مقیم
اهل تقوا به نام ابراهیم
از نود سال،سن،فزونتر داشت
از عطای خدا، سه دختر داشت
دختر اولش، شبی در خواب
دید روی رقیه ، شد بی تاب
داد فرمان رقیه ، بر دختر
برسان این پیام من به پدر
که رود او به محضر والی
باز گوید چنین بر والی
حکم تعمیر مرقدم بدهد
کآب افتاده بر قبر و لحد
مدتی شد ، رطوبت بسیار
می دهد پیکر مرا آزار
دختر ، از امر دختر ارباب
گفت باباب آنچه دید به خواب
آنچه دختر برای بابا گفت
سید از ترس سنّیان بنهفت
دختر دومش ، شبی دیگ

ادامه مطلب  

حیات عند الرب  

حیات عند الرب نقطه پایانی معراج بشریت استکه به آن جز با شهادت دست نمی توان یافتماییم که بار تاریخ را بر دوش گرفته ایم تا جهان را به سرنوشت محتوم خویش برسانیم ...هر روز به یک بهانه بوی جنوب می شنوی...یک روز مداحی های جنوبیک روز خاطرات جنوب چمران از لبنانیک "همسفر"ی از جنوب تا جنون ...یک روز هم مسافری از جنوب در حریم امن توس...سفر خوش گذشت...دو روز اول با نگرانی اینکه چرا خوب زیارت نکرم،چرا به دلم ننشسته...میدونستم قراره چند تا پرستوی گمنام بیاد،خودم

ادامه مطلب  

محبت دختران ایرانی  

دختر ایران خیلی با محبت هستند وقتی بابا آب میخواد دختر میره فوری برا باباش آب میاره دختر مایه رحمت برای اعضای ان خانواده است تا وقتی که ان دختر در خانه پدرش است برکت برای پدر و مادرش هست و وقتی که بزرگ شد بازم دلسوز بابا هست و هم برای بچه هاش مادری میکنه و هم برای پدر و مادرش سرپرستی . دختر یعنی اینکه یکی از درهای بهشت تصاحب پدر ان دختر است پدر اگر از دختر خود یه بوسه بزند به اندازه ۲۰ تا حج است که در یک سال مشرف می شود نوزاد دختر وقتی کوچک هم هست

ادامه مطلب  

نسیم رضوان  

السلام ای حضرت سلطان
عشق          یا علی موسی الرضا ای جان
عشق                             السلام ای بهر عاشق
سرنوشت                                                      السلام ای تربتت باغ بهشتهرگاه نام اورامی شنویم حسی غریب اما شیرین
وجودمان را لبریز می کند.اندیشیدن به رضا
(ع)لذتی عجیب دارد.زمزمه ی نام رضا(ع)ونفس کشیدن زیر سقف آسمانی حرم مطهرش زندگی رابرمی
انگیزد.نشستن زیرآن سقف آسمانی معناومفهومی دیگروپرواز کبوتران حرمش جل

ادامه مطلب  

زرگر و دختر 1  

به افسانه ای فکرکردم که پادشاه گفته بود که اگر زنده است چرا بیدار نمی شود؟و اگر مرده است چرا نفس نمی کشد؟بروید جگر مرد زرگر را بیاورید.مرد زرگر خود حکیمی شده بود و بر بالین دختر نشسته بود.گفت حالا که به عجز آمده اید ،خانه را خلوت کنید من علاجش میکنم.
شاه گفت اگر علاجش کنی نیمی از تخت و نیمی از سرزمینم را به تو میبخشم.
مردزرگر سر در گوش دخترپادشاه برد و گفت: این منم،چشم باز کن.دستش را گرفت و نفسش را در دهان دختر دمید.گفت:هیچکس اینجا نیست،الا من،ع

ادامه مطلب  

بهار  

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن
رسید باد صبا غنچه در هواداری
ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن
طریق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن
ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن
عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

ادامه مطلب  

دختر  

  
دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای آقاش گم میشن . . .
 
دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس . . .
 
دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل آقاش تا گرمش شه . . .
 
دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . .
 
دختر ♥ یعنی دنیاش بغل آقاش . . .
 
دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .
 
دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .
 
دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .
 

ادامه مطلب  

باباجونم :'(  

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﭘﺪﺭﺗﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﭘﺪﺭﺗﻪ
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﺑﮕﯿﺮﯼ
ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺘﺮﺳﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻡ ﭘﺪﺭﺗﻪ .....
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺪﺭﺗﻪ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻪ

ادامه مطلب  

ای پادشه خوبان  

ای پادشه خوبان دعا نما که خدا خوبمان کند
از همۀ بدیها برهاند و محبوبمان کند
تا که شاید خداوند به ظهورت راضی شود
به الطاف  معجزات خداوند مسرورمان کند
به رحمت ایزدی بنماید در ظهورت تعجیل
تا خداوند از بهرهمندی زعامتت پیروزمان کند

ادامه مطلب  

رفتی، موهایم را باد برد.  

ام روز رفتم و موهایم را کوتاه کردم....خی لی کوتاه! مادرم می گفت دختر که نباید موهایش را این همه کوتاه کند. اما می دانی موضوع چیست؟! موضوع این است وقتی قرار است دست تو لای موهایم نرود، با دست هایت نوازش نشود. بهتر است کوتاهِ کوتاه شود. آنقدری که دستی لای موهایم نرود. احساس یک دختر در جای جایِ او جریان دارد و موهایم جزوه آن دسته هایی ست که باید به احساسش توجه شود. تو نیستی، کوتاهی مو را مُدخواهم کرد. تو نیستی، و این سرنوشت موهایم خواهد بود. تو نیستی،

ادامه مطلب  

عمل قلب  

دختر: می دونی فردا عمل قلب دارم ؟پسر: آره عزیز دلم . . .دختر: منتظرم میمونی ؟پسر رویش را به سمت پنجره اطاق دختر بر میگرداند تا دختر اشکی که از گونه اش بر زمین میچکد را نبیند و گفت ، منتظرت میمونم عشقم. .دختر: خیلی دوستت دارم. .پسر: عاشقتم عزیزم . ...بعد از عمل سختی که دختر داشت و بعد از چندین ساعت بیهوشی کم کم داشت ، بههوش می آمد ، به آرامی چشم باز کرد و نام پسر را زمزمه کرد و جویای او شد....پرستار : آرووم باش عزیزم تو باید استراحت کنی. .دختر: ولی اون کجاست

ادامه مطلب  

 

♥وقتي يک دختر حرفي نميزند
ميليونها فکر در سرش مي گذرد
♥وقتي يک دختربحث نميکند
عميقا مشغول فکر کردن است
♥وقتي يک دختربا چشماني پر از سوال به تو نگاه ميکند
يعني نمي داند تو تا چند وقت ديگر با او خواهي بود
♥وقتي يک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسي تو مي گويد: خوبم
يعني اصلا حال خوبي ندارد
♥وقتي يک دختر به تو خيره مي شود
شگفت زده شده که به چه دليل دروغ مي گويي
♥وقتي يک دختر سرش را روي سينه تو مي گذارد
آرزو مي کند براي هميشه مال او باشي
♥وقت

ادامه مطلب  

کتاب روز  

لشکر خوبان
کتاب لشکر خوبان در 27 فصل تدوین شده است. راوی در ابتدا پس از شرح نحوه حضورش در جبهه که یکی از شیرین‌ترین بخش‌های کتاب به شمار می‌رود، به شرح حضورش در عملیات فتح‌المبین و مسلم ابن عقیل می‌پردازد و در ادامه پس از بیان چگونگی ورودش به واحد اطلاعات عملیات به شرح عملیات‌های شناسایی که در آن حضور داشته، پرداخته است که از وقوع عملیات بدر تا مرصاد را در بر می‌گیرد.این کتاب همچنین در بخش پایان خود تصاویری از حضور رضایی در جبهه‌ها را نی

ادامه مطلب  

ولادت حضرت معصومه  

 
همه ز جا برخیزید به پای او گل ریزید
لاله و ریحان آمد خواهر سلطان آمد
مدینه از میلادش چو جنّت الاعلا شد
ز نور او نورانی تمامیِ دلها شد
جمالِ او تفسیری ز صورت زهرا(س) شد
رحمت و غفران آمد     خواهر سلطان آمد
همه ز جا برخیزید ...
شَعَف عیان از حُسن و صولتِ موسی الکاظم
خنده عیان بر ماهِ       طَلعتِ موسیَ الکاظم
صله بگیر از دستِ       حضرت موسی الکاظم
دلبر و جانان آمد      خواهر سلطان آمد ...
ز ناز خود دردانه       به دامن بابا شد
سرورِ قلب مادر   

ادامه مطلب  

امام جواد علیه السلام پاسدار حریم وحى  

امام جواد علیه السلام پاسدار حریم وحى
حضرت امام محمدتقى علیه السلام در دهم ماه رجب سال 195 ه. ق در مدینه منوره چشم به جهان گشود. پدر بزرگوارش حضرت رضا علیه السلام و مادر ارجمندش بانویى مصرى تبار به نام سبیكه مى‏باشد. ریحانه و خیزران از دیگر نام‌هاى مادر امام جواد علیه السلام است. حضرت رضا علیه السلام در مورد منزلت فرزندش امام جواد علیه السلام و مادر مكرمه آن حضرت، به یارانش فرمود: من داراى پسرى شده‏ام كه همچون موسى علیه السلام شكافنده دریاها

ادامه مطلب  

ازماجراها ی یعقوب لیث  

یعقوب لیث صفاری؛ پادشاه سلسله صفاریان و نخستین شهریار ایرانی پس از اسلام ؛ شبی هرچه کرد ؛ خوابش نبرد. غلامان را گفت حکمأ به کسی ظلم شده؛ او را بیابید . پس از کمی جست و جو ؛ غلامان بازگشتند و گفتند سلطان به سلامت باشد؛ دادخواهی نیافتیم اما سلطان را دوباره خواب نیامد ؛ پس خود برخواست و با جامه مبدل؛ از قصر بیرون شد ؛ در پشت قصر و ناله ای شنید که خدایا ! یعقوب هم اینک به خوشی در قصر خویش نشسته و در نزدیک قصرش اینچنین ستم میشود ؛ سلطان گفت؛ چه میگویی

ادامه مطلب  

تخلف هر نهادی برای ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا پیگرد قانونی دارد  

ساخت و ساز در شمال ایران و در حریم دریا بیداد می کند. وقتی به شمال کشور سفر می‌کنیم شاهد آنیم که ویلاهای چند طبقه و مدرن در حریم دریا ساخته شدند؛ اگرچه معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است اگر هرنهادی در صدور مجوز ساخت و ساز تخلف کرده باشد پی‌گیری قانونی دارد اما تا به امروز همه نهادهایی که اجازه ارائه مجوز برای ساخت و ساز داشتند از هیچ تلاشی برای این کار کوتاهی نکردند. خبرگزاری میراث فرهنی ـ حمل ونقل ـ با این‌که مسئولان وزارت راه و شهرسازی مع

ادامه مطلب  

جاسم آرایش  

قصه ی آهو
زیر سقف آسمون
توی این دنیای زیبای خدای مهربون
شاپرک بود ویه آهوی جوون خوش زبون
آهوی خوش زبون قصه ی من
دلشو جا می ذاره تو یک سفر، با شاپرک
شاپرک دیونه کرد آهوی دل رمیده رو
آهو رو مچاله کرد،من عذر میخواهم ،تف مالی کرد
بعدش هم ،طفلکی آواره ی دست سرنوشت
حتی بعد از سفر هم، باهاش خداحافظی نکرد
آره من،آهوی دل رمیده  و خوش زبونم
غم عشقش وادارم کرده  واسش شعر بخونم
به خدا دیگه داره کاسه ی صبرم سرمیاد
نمی دونم مگه میشه شاپرک منو نخواد
شاپرک به

ادامه مطلب  

مراسم عروسی بلند قدترین مرد دنیا  

سلطان کوسن لقب بلند قدترین مرد جهان را وقتی کسب کرد که با قد ۲متر و ۵۱ سانتی متری اش رکورددار قد بلندهای گینس شد. با این حال سلطان وقتی به ۳۰سالگی رسید به جای آن که دنبال قدبلندترین زنان دنیا، یا دست کم ترکیه برود، زنی با قد ۱۶۹سانتی متر را به همسری انتخاب کرد. او و مروه دیبو دو روز قبل ازدواج شان را جشن گرفتند.

ادامه مطلب  

مراسم عروسی بلند قدترین مرد دنیا  

 لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشید 
سلطان کوسن لقب بلند قدترین مرد جهان را وقتی کسب کرد که با قد ۲متر و ۵۱ سانتی متری اش رکورددار قد بلندهای گینس شد. با این حال سلطان وقتی به ۳۰سالگی رسید به جای آن که دنبال قدبلندترین زنان دنیا، یا دست کم ترکیه برود، زنی با قد ۱۶۹سانتی متر را به همسری انتخاب کرد. او و مروه دیبو دو روز قبل ازدواج شان را جشن گرفتند.

ادامه مطلب  

 

پادشاهی تصمیم گرفت پسرش را جای خود بر تخت بنشاند اما بر اساس قوانین کشور پادشاه میبایست متاهل باشد. پدر دستور داد یکصد دختر زیبا جمع کنند تا برای پسرش همسری را انتخاب کند. آنگاه همه ی دختران را در سالنی جمع کرد و به هر کدام از آنها "بذر کوچکی" داد و گفت: طی سه ماه آینده که بهار است هر کس با این بذر زیبا ترین گل را پرورش دهد عروس من خواهد شد. دختران از روز بعد دست به کار شدند و در میان آنها دختر فقیری بود که در روستا زندگی میکرد. او با مشورت کشاورزان

ادامه مطلب  

ملکه قلب مسعود  

به نام یزدان پاک
 
مسعود :
به نام نامی یزذان ؛ تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان
 برای زیستن با تو ؛ میان این گواهان ؛ بر لب آرم این سخن با تو
وفادار تو خواهم بود در هر لحظه ؛ هر جا ؛ پذیری میشوی آیا؟
محدثه:
پذیرا میشوم مهر تو را از جان هم اکنون ؛ باز می گویم
میان انجمن با تو ؛ وفادار تو خواهم بود در هر دم ؛ هر جا ؛ با اجازه

ادامه مطلب  

هشدار در مورد نقض گسترده حریم شخصی از طریق برنامه‌های همراه  

 یک بررسی جهانی 1200 برنامه پرطرفدار همراه ثابت کرده که از این طریق می‌توان به طور گسترده حریم شخصی کاربران را نقض کرد.
به گزارش ایتنا از فارس به نقل از سیو-تودی بررسی مذکور که توسط یک گروه بین المللی بررسی حریم شخصی و با همکاری مقامات مربوطه در ۱۹ کشور جهان صورت گرفته، نشان می‌دهد که کاربران باید برای استفاده از این نوع برنامه‌ها و نصبشان بر روی گوشی و تبلت کاملا دقت کنند...

ادامه مطلب  

روز دختر مبارک...  

  تقدیم به همه دختران همه آن موجودات پاک و الهی که وجودشان مایه حیات  بشراست...              عرضی ندارم بانو فقط یادت باشد امروز که دختری در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی می آید که مادر بزرگ میشوی پس جدا از همه ی ناپاکیها ، تو پاک بمان ! میشــــه اسـم پاکتو رو دل خـــــدا نوشت میشه با تو پر کشید تــــوی راه سرنوشتمیشـــه با عطـر تنت تا خــــود خـدا رسیدمیشــه چشــم نازتو رو تن گلهــــا کـشید

ادامه مطلب  

ولادت حضرت معصومه سلام الله و روز دختر مبارك  

از مرقدت شمیم مناجات می رسد                         بر دامنت توسلِ حاجات می رسد
وقتی كه خاكبوس حریم تو می شوم                      دستم به چشمه های كرامات می رسد
حق گفته اند فاطمه دومین تویی                           این گفته ام چگونه به اثبات می رسد؟
 از بس كه از ضریح شما بر مشام جان                     عطر مزار مادر سادات می رسد
 دیگر چه احتیاج به مهتاب و آفتاب                           تا نور گنبدت به سماوات می رسد
 گل داده است غ

ادامه مطلب  

 

چون چشم به دنیا گشود، منجّمان را فراخواندند. منجّمان گفتند: «بر حذر باشید که در اعماقِ چشمانِ این دختر تاریکی خانه دارد. تا ماه ششم چشمانش را ببندید و گوش باشید که هرگز به خانه ی خورشید نرود. اگر به خانه ی خورشید برسد، نیروی خفته اش برمی خیزد و تاریکی دنیا را فرا خواهد گرفت.» پس چنین کردند. چون خورشیدِ روزِ صد و هفتاد و نهم برآمد، پرستار دختر را به گرمابه برد و غفلتاً دستش به چشم-بندِ دختر خورد و چشم-بند کنار رفت. فوراً آن را بست و هرگز از آن واقع

ادامه مطلب  

 

دست های دختر را گرفت، محکم تکانش داد و گفت «اینها در زندگی عملی نیست» و رفت.
دختر نشست و به بدهکاری اش به درست ها فکر کرد. دختر گریست. دختر از خودش پرسید «پس زندگی چه ارزشی دارد؟» دختر از خودش و زندگی شرمنده شد. دختر باز هم گریست.

ادامه مطلب  

دختر باس...  

دختر باس چشم و ابرو مشکی باشه و بس!
دختر باس موهاش بلند و مشکی باشه!
دختر باس عکس 3-4 سالگی آقاییشو بذاره تو کیف پولشو ، تو تاکسی هی در کیفشو باز
و بسته کنه!
دختر باس عاشق لواشک و آلوچه باشه!
دختر باس خودش لپشو ببره جلو و به آقاییش بگه : گاز بگیر !
دختر باس پیرهن مردونه 2 سایز بزرگتر از خودشو بپوشه که تا دم زانوهاش بیاد با
آستینای آویزون!
دختر باس ی خورده خنگول باشه تا هرچیو نفهمید بیاد از آقاییش بپرسه!
دختر باس ی ریموت داشته باشه ....دکمه ش رو ک

ادامه مطلب  

سنگ قبر سلطان  

داستانی برگرفته از کتاب آداب الطلاب آیت الله مجتهدی تهرانی:
سلطان محمود غزنوی برای خود قبری ساخت، تا زمانی که مرد آنجا دفنش کنند. وقتی می‌خواست روی سنگ قبرش آیه‌‌ای از قرآن را بنویسد، از نوکرش پرسید: «چه آیه‌ای را بنویسم بهتر است؟» نوکر جواب داد: این آیه از قرآن را بنویس: «هذه جهنم التی کنتم توعدون؛ این جهنمی است که همواره وعده‌اش به شما داده می‌شد!»

ادامه مطلب  

چماچا سرزمین اهورایی  

عبدالفتاح فومني               مورخ قرن دهم از چما چا چنين ياد ميكند:
" شيرزاد سلطان به اتفاق ابراهيم خان پسر حاكم گيلان و والده اش روانه شفت شدند و از راه ورزل به مجده و سرانجام به چماچاي شفت رسيدند و شب را در منزل ميرحسين چماچا نزول فرمودند. در اين وقت شيرزاد سلطان كه از خان احمد خان والي لاهيجان عاصي گشته بود به چماچاي شفت آمده بود تا پسر عم خود حسن بيك را به لاهيجان بفرستد.
آنها پس از خبر حركت خوانين عظام از چماچاي شفت بيرون آمدند.سر انجام ع

ادامه مطلب  

دخترو پسر  

 
پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم. دختر: میخوای از پیشت برم؟ پسر: حتی فکرشم نکن! دختر: دوسم داری؟ پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز! دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟ پسر: نه! برای چی میپرسی؟ دختر: منو میبوسی؟ پسر: معلومه! هر موقع که بتونم. دختر: منو میزنی؟ پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمیام؟! دختر: میتونم بهت اعتماد کنم؟! پسر: بله. دختر: عزیزم! - - - -
بعد از ازدواج
- - - کاری نداره! از پایین به بالا بخون!
 

ادامه مطلب  

قاضی  

روزی دختری شاکی نزد قاضی رفت... دختر : قاضی پسری که دوستم بود به من تجاوز کرده من از او شاکی هستم ! به دستور قاضی نخ سوزن آوردند ... سوزن را دست دختره داد و نخو دست خودش نگه داشت و خيلی راحت سوزنو نخ کرد بعد اين بار نخ رو دست دختر داد و سوزن رو دست خودش نگه داشت... قاضی : دختر سوزنو نخ کن ! دختر تا ميخواد نخو از سوزن رد کنه قاضی دستشو تکون ميده ! بعد به دختره ميگه چرا سوزنو نخ نمي کنی !!! دختر ميگه تو نميذاری ،قاضی درجواب ميگه تو هم نميذاشتی!!!!!

ادامه مطلب  

تقدیم ب دخترها  

تقديم ب دخترا.... تو دختر شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه,,,, خلق بوسه ای از جنس ارامش.... تو دختری نشدی که همخواب ادم های بیخواب شوی... دختر شدی که برای خواب کسی . رویا شوی! تو دختر نشدی که در تنهاییت حسرت اغوشی عاشقانه را داشته باشی... دختر شدی تا اغوشی در تنهاییه عشقت باشی ! نه برای چشم های هرزه ای که پاکی تو را ارزان میخرند... دختر باش و مغرور..... عروسک نباش. در دست کولی های عروسک باز.... پاکی ات را ارزان نفروش به دورگردهای عروسک پرست.... هر کسی لایق عاشق

ادامه مطلب  

تامین بالاترین میزان حریم خصوصی در مرورگر فایرفاکس  

 
مطمئنا هیچکس دوست ندارد در جایی زندگی یا فعالیت کند که هیچ حریم خصوصی نداشته باشد. چون اصلا در چنین مکانی فرد آرامش ندارد تا بتواند به کارهای خود برسد. حالا فرقی ندارد که این مکان یک جای واقعی مثل این جهان یا جایی مجازی مثل دنیای اینترنت باشد. در هر دو مورد با حریم خصوصی خود را داشته باشیم. شاید در جهان واقعی راه داشتن حریم خصوصی را خوب بشناسیم، اما در جهان دیجیتال کمی موضوع فرق میکند. در دنیای مجازی همه چیز آنگونه که باید در مقابل دیدگان ما

ادامه مطلب  

فرزاد فرزین و "آخرین سلطان"  

موسیقی ایده آل – محمد کردی : فرزاد فرزین خواننده بسیار خوب و پرطرفدار موسیقی کشورمان تیتراژ سریال «آخرین سلطان» به کارگردانی «حسین سهیلی زاده» کارگردان برجسته کشورمان را می خواند.طبق اخبار به دست رسیده این سریال زمستان امسال در شبکه سه سیما به نمایش در خواهد آمد.هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این سریال و تیتراژ آن به بیرون بروز نکرده است و به محض اطلاع از طریق همین رسانه به سهم و نظر شما خواهد رسید.
فرزاد فرزین پیش از این نیز تیتراژ سریال «راز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1