آخرین اخبار سایت

آهو ندیده‌ای  

آهو ندیده‌ای كه بدانی فرار چیست‌ صحرا نبوده‌ای كه بفهمی شكار چیست‌ باید سقوط كرد و همین‌طور ادامه داد دریا نرفته‌ای بچشی آبشار چیست‌ پیش من از مزاحمت بادها نگو طوفان نخورده‌ای كه بفهمی قرار چیست‌ هی سبز در سفیدیِ چشمت جوانه زد یكبار هم سئوال نكردی بهار چیست‌ در خلوتت به عاقبتم فكر كرده‌ای؟ خُب‌... كیفر صنوبرِ بی‌برگ و بار چیست‌؟ روزی قرار شد برسیم آخرش به‌هم‌ حالا بگو پس از نرسیدن قرار چیست‌؟... مهدی فرجی

ادامه مطلب  

عناوین تحقیق درس تربیت بدنی دانشجویان مراکز آموزش عالی  

1. تفاوت تنفس دیافراگمی با آنژین صدری چیست ؟2. تفاوت سکته قلبی با ایست قلبی چیست ؟3. تفاوت مربی با مدرس چیست ؟4. تفاوت کار با بازی چیست ؟5. تفاوت تربیت بدنی با ورزش چیست ؟6. حرکات مجاز کنسیولوژی ( علم الحرکات ) چیست ؟7. رابطه عرض عمر با طول عمر چیست ؟8. رابطه رشد و نمو چیست ؟9. تفاوت خواب در طول جغرافیای و طول مغناطیسی چیست ؟

ادامه مطلب  

 

به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید.به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید.به باد گفتم عشق چیست؟ وزید.به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید.به گل گفتم عشق چیست؟ پرپر شد.و به انسان گفتم عشق چیست؟ اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!

ادامه مطلب  

 

شخصي از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:1 - واجب چیست و واجب تر از آن چیست ؟2 - نزدیک چیست و نزدیک تر از آن چیست ؟3 - عجیب چیست و عجیب تر از آن چیست ؟4 - سخت چیست و سخت تر از آن چیست ؟حضرت در پاسخ فرمودند:واجب اطاعت خداست و واجب تر ترک گناهنزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگعجیب دنیاست و عجیب تر از آن دلبستن به دنیاسخت خانه قبر است و سخت تر بی توشه وارد قبر شدن.

ادامه مطلب  

اتمام بارش برف روستا  

از کلیه هم محلیهای عزیز که در خدمات دهی به مردم روستا برای تامین وسایل مورد نیاز وباز نموده معابر وخیابانهای روستا تلاش شبانه روزی وبی وقفه ای داشتند تقدیر وتشکر بعمل می اید .دهیاری وشورای اسلامی توبنهمچنین از زحمات شبانه روزی دهیار پرتلاش وشورای اسلا می روستا برای بازگشایی معابر روستا که که با جدیت تمام زحمت کشیده اند تقدیر وتشکر بعمل می اید .اهالی فهیم روستا ی توبن

ادامه مطلب  

یک لحظه درنگ....  

مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند:واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...

ادامه مطلب  

لحظه ای درنگ  

مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟حضرت در پاسخ فرمودند:واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناهنزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگعجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیاسخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...

ادامه مطلب  

مدرسه=بدبختی  

مدرسه چیست؟اگه بخوای کامل تعریفش کنی، اینجوری میشه:جایی است مانند زندان ، که به رنج و بدبختی ما بچه ها می پردازد.از معلمان گرفته تا مدیر و ناطم و مستخدم ، همه شکنجه گرند.بله وقتش رسیده که دوباره به مدرسه بروی و عذاب را تحمل کنی.به عنوان مثال این خود یک دروغ بزرگ است که امتحان ترم بچه باید از اول بهمن شروع شود!چون امتحان گرفتن از بچه تا آخر ماه دی غیر قانونی است!بله وقتش رسیده.باید بعد از سه روز دویاره به خانه ی رنج و بدبختی برگردی

ادامه مطلب  

بوي ماه مدرسه  

باز آمد بوی ماه مدرسه
بوی بازیهای راه مدرسه
بوی ماه مهر، ماه مهربان
بوی خورشید پگاه مدرسه
از میان کوچه ها ی خستگی
می گریزم درپناه مدرسه
باز می بینم زشوق بچه ها
اشتیاقی درنگاه مدرسه
زنگ تفریح و هیاهوی نشاط
خنده های قاه قاه مدرسه
باز بوی باغ را خواهم شنید
از سرود صبح گاه مدرسه
روز اول لاله ای خواهم کشید
سرخ برتخته سیاه مدرسه                                               قيصر امين پور

ادامه مطلب  

اشک یتیم  

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم:
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت:
این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشنا

ادامه مطلب  

"من دلم اول مهر میخواهد"  

"من دلم مدرسه میخواد،اول مهر میخواد،مدرسه میخواد،خانم مشاور...میخواد!"انگیزه نوشتن این پست توسط نویسنده نظر فوق که روزی یکی از بچه های مدرسه ام بود وی سال آخر دانشگاه است.امروز صبحگاه جای خیلی ها در مدرسه من خالی بود جای مدیرانم که معلمم بودنندجای بچه های که لحظه های نابی را با آنها گذراندیم به تلخی وشیرینی...وقتی چند دقیقه ای در صبحگاه صحبت کردم تازه حساب دستم اومد که سالهاست مهر را تجربه میکنم ولی راستش وبخواهید اندازه این سالها توشه دستم

ادامه مطلب  

عشق چیست  

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است.از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد.گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان. از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟است love از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهیات است .

ادامه مطلب  

اگر خدا بخواهد  

انگار همین دیروز بود
آخرین روز مدرسه در سال 92 خیلی از بچه ها اعتراض می کردند که چرا بعضی از مدارس
دانش آموزانشان به مدرسه نر فته اند وما به مدرسه آمده ایم .خیلی ها هم از آمدن به
مدرسه ناراحت نبودند
اون روز برای این که
دل بچه ها را بدست بیاورم اجازه دادم یکی دو صفحه از پیک را حل کنند  تازه ساعت آخر رفتیم ورزش
بعدش انگار یادشون
رفت که امروز روز آخر مدرسه است همه رفتند دم درب تا با اجازه آخر بروند منزل
یک دفعه یاد روز اول
مدرسه افتادم و به بچه ها گ

ادامه مطلب  

فرمانده ای که از دیوار مدرسه بالا می رفت!  

در دوران نوجوانی مدیر مدرسه شهید بابایی از مستخدم مدرسه راضی نبود چون مستخدم کمر درد داشت و نمی توانست مدرسه را نظافت کنه . مدیر مدرسه 3 روز به مستخدم مهلت داده بود تا بیماریش را علاج کند و الا اخراج می شد. شهید بابایی این را شنیده بودن برای همین شبانه از میله های مدرسه بالا می رفت و تمام مدرسه را تمیز می کرد. صبح مستخدم بلند می شد و می دید که مدرسه واقعاً تمیز است و تعجب می کرد که این کار انس بوده یا جن .تا اینکه یک شب در کمین می نشیند و می بیند که

ادامه مطلب  

مردان مسلح ده ها دختر دانش آموز را ربودند  

مردان مسلح با کاروانی از خودرو با خشونت به مدرسه هجوم برده و تعداد زیادی دختر دانش آموز را ربوده اند.  در حمله شبه نظامیان به یک مدرسه شبانه روزی در شمال شرقی نیجریه تعدادی دانش آموز ربوده شدند.   به گفته والدین تعداد ربوده شدگان دویست نفر است. پلیس این حمله را تایید کرده اما ربوده شدن دختران دانش آموز را تایید نکرده است.   اما خبرگزاری فرانسه از امانوئل سم یکی از مقامات آموزش پرورش محلی نقل کرده که "مردان مسلح با کاروانی از خودرو با خشونت به

ادامه مطلب  

 

ز پیشم رفت
و ترکم کرد نمیدانم گناهم چیست ؟
وفا کردم جفا دیدم نمیدانم گناهم چیست
؟
از آن روزی که ترکم کرد پر از اب است
دو چشمانم،
زدرد عشق میمیرم نمیدانم گناهم چیست ؟
به هر جا میروم نقش است دو چشمانش به
چشمانم،
به جز رویش نمیبینم نمیدانم گناهم
چیست ؟

ادامه مطلب  

تعطیلی مدارس  

اهن ابدیده رنگ عوض نمی کن                            چهره ی انقلاب را جنگ عوض نمی کندبه دشمن علی بگو به کوری دوچشمانت                            پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی کندسلام سلام بر شما دوستان همیشه جاویدان. روز های خوب بهمن و لحظه های ناب پیروزی بر شما عاشقان ایران مبارک باد . دهه ی فجر به شما عزیزان مبارک باد . بد ترین روز هایی که در سال پیدا می شود روز های تعطیل است چون نمی توانیم به مدرسه برویم مخصوصا اگه برنامه ی صبگاه هم داشته با

ادامه مطلب  

چند تا چیستان با جواب  

ادامه ی مطلب را کلیک
کنید

۱- آن چیست که دو
پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟
2- آن چیست که
هرچه از آن برمی دارند،بیشتر می شود؟
3-آن چیست که
روز پر است و شب استراحت می کند؟
4-آن چیست که
ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه می گیرند؟
5- آن چه گرد
سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

پاسخ
1- دوچرخه
2-
چاه
3-
کفش 4
-
رکورد
5-
حنا

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مهر  

مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شدهبا حضور بچه ها مدرسه زیبا شدهچه شادی و چه شوری، چه جشنی و سروریچه ماه قرص مهری، چه پرتوی چه نوریمدرسه ها وا شده، همهمه برپا شدهبا حضور بچه ها مدرسه زیبا شدهکتاب و کیف و دفتر، دست دختر و پسرهمه سوی مدرسه، هم قدم و همسفرمدرسه سنگر ماست، تفنگ ما قلمهاستبا جهل می ستیزیم، اسلام یاور ماستمدرسه ها وا شده، همهمه برپا شدهبا حضور بچه ها مدرسه زیبا شده

ادامه مطلب  

معما...........................................زرنگا جواب بدن  

1-آن چیست که از عسل شیرین تر و از زهر تلخ تر است؟!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!2-آن چیست که روز را روشن میکند و کار را تمام!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟3-آن چیست که امروز مهمان ماست،فردا نوبت شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!4-آن چیست که اگر گریه کند میمیرد؟؟؟!!!!!5-آن چیست که مورچه دارد ولی مار ندارد؟!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!6-این سر کوه اره اره، آن سر کوه اره اره ،میان کوه گوشت بره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!7-کوچیک کوچیک دماغ کوچیک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8-آن چیست که گرگ دو تا دارد اما سگ یکی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!9-آن چ

ادامه مطلب  

 

 باز آمد بوی ماه مدرسه  بوی بازی های راه مدرسهبوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسهاز میان کوچه های خستگی  می گریزم در پناه مدرسهباز می بینم ز شوق بچه ها  اشتیاقی در نگاه مدرسهزنگ تفریح و هیاهوی نشاط  خنده های قاه قاه مدرسهباز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسهروز اول لاله ای خواهم کشیدسرخ بر تخته سیاه مدرسهقیصر امین پورآغاز سال نو تحصیلی تان مبارک

ادامه مطلب  

بازسازی و ترمیم اساسی مدرسه شهید بهشتی کوچصفهان  

با سلام خدمت شما دوست عزیزدر این پست قصد داریم به یکی از اقدامات مدیران و مسئولین مدرسه بهشتی اشاره کنیم و آن مرمت و ترمیم بخش هایی از این مدرسه در سال تحصیلی جدید است.این مدرسه با قدمت بیش از 3 دهه بخش های کوچکی داشت که با برخی خرابی ها همراه بود که خوش بختانه در امسال ترمیم شد تا بتوان مدرسه ای زیبا داشت.و.....بقیه در ادامه مطلب....

ادامه مطلب  

و آن لحظه که برایمان سنگ تمام . . .  

مرد عربی از حضرت علی (علیه السلام) این ۴ سوال را پرسید:
واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟سخت چیست و سختتر از آن چیست؟
حضرت در پاسخ فرمودند:
واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناهنزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگعجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیاسخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن…

ادامه مطلب  

 

عشق چیست؟

از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله ی قلب جواناستlove از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:همپای از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:محبت الهیات است از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عنصری است

ادامه مطلب  

87  

 
اگر یک نهنگ بودم ..!؟ نمیتوانستم تنها باشم .. وقتی نهنگ ها میدانند که مرگ دسته جمعی اش خوب است ، چطور می توانند همدیگر را در جریان زندگی تنها بگذارند... اگر من یک نهنگ بودم شانس یک زندگی بدون غم تنهایی را داشتم ..
اگرمن یک نهنگ بودم ، شبانه بادوستانم خواب دریا را بر هم میزدیم .. شبانه بازیگوش می شدیم..شبانه عاشق می شدیم و برای هم نمایش میدادیم ؛ زیر نورماه ... و هرگاه دیدیم بند زندگی آزارمان میدهد .. شبانه به ساحل میزدیم ..

ادامه مطلب  

32- تخم‌مرغ و کیک دبستان  

32_______________________بعد از ماجرای اخراج روز اول دبستان خیلی افسرده شده بودم آخه دوس داشتم بدونم تو مدرسه چه خبره که هر روز فاطمه و علی کیف و کتابشونو ور می‌دارن و با ذوق و شوق زیاد به اونجا می‌رن. آقای حسن مدیر که اون قد بداخلاق بود چطوری می‌تونست با فاطمه و علی کاری نداشته باشه و اذیتشون نکنه. خلاصه این قضیه بدجوری فکر منو به خودش مشغول کرده بود. چند روز بعد از شروع مدرسه‌ها یه روز دیدم فاطمه و علی وقتی از مدرسه اومدن یه تخم مرغ و یه کیک دستشون بود

ادامه مطلب  

بچه درسخون  

اين مدرسه رفتن ملينا جون هم براي خودش داستاني داره.....
هفته گذشته ملينا جون كسالت داشت در حدي كه كار به درمانگاه و سرم كشيده شد،ولي جالب اينكه تو اين شرايط اصرار داشت كه بايد برم مدرسه،امروز درس دارم اگه نرم از درسام عقب ميمونم...
البته ميدونم كه تو مدرسه بهش خوش ميگذره و چند تا دوست پيدا كرده و با هم هستن ولي همين كه براي مدرسه رفتن شور و شوق داره خيلي خوبه.
 

ادامه مطلب  

اس ام اس  

از مدرسه که میومدم ، تو راه اس ام اسی با این مظمون دریافت کردم:" سلام، من امیر محمد هستم.امسل به مدرسه می یای .ولی نوروز مبارک."دقیقا نفهمیدم منظور امیرمحمد از این اس ام اس چی بود.ولی حدس می زنم منظورش این بود که:با اینکه امسال به مدرسه ی ما نیومدی ولی نوروزت مبارک.به هر حال منظورش هر چی بوده خوشحالم کرد.

ادامه مطلب  

هزیان های شبانه مرد یاوه گو 34  

ساعت های طولانی خیره شدن به تو........باد مانند میگذرد...اما لحظه ای فاصله ....سالها بلکه قرن ها میگذرد.......دو مروارید از قعر اقیانوس بیرون کشیده شده....مختص به چشم های بی همتای تو....و لطافت برگ گل های رز ...از پوست صورت تو نشعت گرفته است.....و اما بید مجنون.....بید مجنون روزی چو سور راست قامت بوده...و با دیدن موهای خیره کننده و بافته شده تو .....اینگونه به گریه افتاده است....و ابر .....از سفیدی تو شرمگین به آسمان فراری شده......و من....هنوز هم زندگی ام به چشمان تو بست

ادامه مطلب  

مدرسه دشت حلقه  

کلنگ مدرسه سه کلاسه دشت حلقه زده شد حال چند سوال ابهام برانگیز است لطفا شما جواب دهید:1- آیا نام مدرسه تغیر خواهد کرد2-آیا سه کلاس طبق سیاست های جدید اموزش و پرورش ونظام 6 و3و3 برای روستا کافی است3- آیا دیگر شاهد این نیستیم که بچه های مدرسه ای در فاطمیه درس بخوانند4- مدرسه کی ساخته و به بهره برداری خواهد رسید5-همکاری مردم در ساخت مدرسه به چه صورت خواهد بودیا به بیان دیگر در کجای آن قرار دارد.6- آیا تا ساخت کامل مدرسه حیاط ان ریخت وپاش است وبچه ها جای

ادامه مطلب  

757-درد  

کمرم و بیش از آن زانوهایم خیلی درد می کنند.فکر کنم مربوط به کف پاهایم هستند.زیر زاتده ی استخوانی بغل مچ پایم یک زائده ی استخوانی مادرزادی دارم در هر دو کف پایم که باعث میشه کف پایم درست رو زمین قرار نگیره و گودی کف پا درست شکل نگیره و نزدیک به صاف بودن میشه برای همین همیشه پا درد دارم.دارم دنبال یه کفی میچرخم که بتونم برام قوس کف پا بوجود بیاره.الان بااین دردزانوها یه کم خمیده و خیلی آروم راه میرم.
مدرسه هم به احتمال زیاد روز ۳شنبه تعطیل میشه.ا

ادامه مطلب  

عشق چیست؟  

 عشق چیست؟از معلم دینی پرسیدند عشق  چیست؟ گفت: حرام استاز معلم هندسه پرسیدند  عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردداز معلم تاریخ پرسیدند  عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان استlove از معلم زبان پرسیدند  عشق چیست؟؟ گفت:همپایاز معلم ادبیات پرسیدند  عشق چیست؟؟ گفت:محبت الهیات استاز معلم علوم پرسیدند  عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزداز معلم ریاضی پرسیدند  عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عددی است که هرگز تنها نی

ادامه مطلب  

قرباني يک راس گوسفند به عنوان عقيه از محل جذب خير  

 يک راس گوسفند به عنوان عقيه از محل جذب خير به دفتر نيکوکاري شهر پيش قلعه تحويل داده شد .که با هماهنگي  وهمکاري اين دفتر با مدرسه شبانه روزي امام محمد باقر (ع) شهر پيش قلعه براي اطعام دانش اموزان اين مدرسه قرباني شد و به مسئولين مدرسه تحويل داده شد.

ادامه مطلب  

تولد خانم "ژرژ سانْدْ" نویسنده معروف فرانسوی (1804م)  

اورور دوپن بارون دو دووان معروف به ژرژ سانْدْ، بانوی داستان‏نویس فرانسوی در سیزدهم آوریل 1804م در پاریس به دنیا آمد. وی پس از مرگ پدر به مدرسه شبانه روزی رفت و در آن‏جا تعداد فراوانی از آثار نویسندگان را مطالعه نمود. ژرژ ساند در جوانی کتاب‏های سرخ و سفید و داستان ایندیانا را نگاشت ...

ادامه مطلب  

مدرسه  

باید 5 ساعت دیگه بیدار شم واسه رفتن مجدد به مدرسه،واقعا از مدرسه متنفرم،هر چند تا حالا واسه کنکور مجموعا 5 ساعتم نخوندم ولی شک ندارم اگه این 80 روز باقی مونده تا کنکور رو تلاش کنم (تلاش عادی نه خودکشی) میتونم سال اول برم رشته ی دلخواهم،این خیلی واسم مهمه،که سال اول دانشگاه قبول شم،که زود مستقل شم،که زود برم،برم.

ادامه مطلب  

اردوی درون مدرسه ای  

روز یک شنبه ۲۵/۱۲/۹۲ نمایشگاهی از دست ساخته های دانش اموزان درمدرسه برپاشد که کارشناس محترم آموزش آقای دژبان و آقای حسینی از نمایشگاه بازدید کردند .همچنین دراین روز اردوی درون مدرسه ای برگزارشد که دانش آموزان یک روز شاد را درحیاط مدرسه سپری نمودند.

ادامه مطلب  

مدیریت زمان چیست ؟  

به نظر تو نقطه ی مشترک فعالیت تمام دانش آموزان ممتاز ، تمام رتبه های خوب کنکور ، تمام انسان های موفق و ... چیست ؟
بله درست جواب دادید برنامه ریزی درست درسی و به عبارت صحیح تر مدیریت صحیح .
روزی استاد فلسفه ای به همراه یک شیشه و مقداری سنگ، سنگ ریزه، شن و ماسه وارد کلاس شد و شروع کرد به پر کردن شیشه با سنگ، سپس از شاگردان خود پرسید آیا در این ظرف جایی باقی مانده است ؟
همه پاسخ دادند: به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

ادامه مطلب  

باز هم مدرسه  

چند روز است که مدرسه ثنا خانوم شروع شده است. البته این بار بطور رسمی و در مدرسه پاکستانی.
اینجا مدارس خصوصی زیادی هست که زبان اصلی در آنها انگلیسی است و مدرسه پاکستانی ها هم یکی از این مدارس است. به این امید ثنا را اینجا ثبت نام کردیم که تو یادگیری زبان خارجی موفق تر باشد.
محیا هم از دفعه قبل که اینجا مطلبی نوشتیم خیلی رشد کرده تقریبا تمام دندانهاش کامل شده، حرف زدنش هم قابل فهم تر شده اسم خواهرش را بجای ثنا، ننا صدا میکند و اسم خودش را هم مننا م

ادامه مطلب  

 

سکوت شبانه من نفس های آرام پدر هیاهوی ذهن من هنوز مانده تا بیایی... پس چیست این دلشوره نرسیدن! باید از آب بگذرم... از باران باید از نور بگذرم... از آتش خیس شوم از عطش تو گرم شوم از نفس تو من به تو خواهم رسید؟ هنوز مانده تا بیایی!

ادامه مطلب  

راز طراوت و پیشرفت در مدارس فنلاند  

 تصور اینکه در جایی از این دنیا، کودکان در سن هفت سالگی و دیرتر از
بسیاری از هم سن و سالان خود وارد مدرسه شوند، ساعات کمتری را در مدرسه
بگذرانند، خبری از کلاس خصوصی و مدرسه غیرانتفاعی نباشد، بچه ها به ندرت
تکلیف و امتحان داشته باشند، بهترین تجهیزات برای مدارس فراهم شود و هیچ کس
به خاطر هوش پایین تر خود ترک تحصیل نکند احتمالاً خیلی عجیب به نظر می
رسد!

ادامه مطلب  

یک لحظه درنگ....  

مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:
1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟
حضرت در پاسخ فرمودند:
واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...

ادامه مطلب  

خیرین مدرسه ساز در سلماس ۱۹۲ کلاس درس ساختند  

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز سلماس از ساخت و تحویل ۱۹۲ کلاس درس توسط خیرین این شهرستان در مدت فعالیت مجمع در این شهر خبر داد.
سیدکاظم رضوی
اظهار کرد: جشنواره خیرین مدرسه ساز با هدف تکریم از خیرین سال های اخیر
در شهرستان و جذب مشارکت های بیشتر مردم و مسئولین در 26 فروردین ماه سالن
آمفی تئاتر شهید رجایی سلماس برگزار می شود.
وی افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز سلماس فعالیت رسمی خود را از سال 1386 با
کمک 16 خیر مدرسه ساز و 350 همیار مدرسه ساز آغاز کرده و طی

ادامه مطلب  

جوک  

چاق شدی چیست؟؟جمله ای که به راحتی میتواند یک خانم را از پا در بیاورد                                                                                                                                                                         دختر چیست؟؟ چیز خاصی نیست  یه ساپورت و کیلیپس وبقیه اش  هم چکمه.....

ادامه مطلب  

حرفت چیست؟  

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض
 
             یک طرف خاطره ها  یک طرف فاصله ها
 
                              در همه ی آواز ها حرف آخر زیباست
 
                                            حرف آخر تو چیست که به آن تکیه کنم
 
                                                               حرف من دیدن تو پرواز تو در  
فرداهاست......

ادامه مطلب  

چیستان  

" اصلا دلم خواست " چیست؟ منطقی ترین و بهترین جواب بخاطر کاری که در آن گمد زده اید.===============" خرس گنده " چسیت ؟واژه ای که پدر و مادران ایرانی برای ندادن عیدی و کادو تولد به فرزندادن خویش نسبت میدهند.===============" عدالت " چیست ؟عدالت یعنی اینکه یکی از باباش پول ارث میبره یکی کچلی .==============" شاباش " چیست؟حرکتی است محترمانه برای وحشی کردن شخص درحال رقص !!=============" دختر گلم " چیست ؟واژه ای است که مادران از آن برای بهره کشی از فرزندان خود در انجام کارهایی از قبی

ادامه مطلب  

پروین اعتصامی  

روزی گذشت پادشهی از گذرگهیفریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاستپرسید زان میانه یکی کودک یتیمکاین تابناک چیست که بر تاج پادشاستآن یک جواب داد چه دانیم ما که چیستپیداست آنقدر که متاعی گرانبهاستنزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفتاین اشک دیدهٔ من و خون دل شماستما را به رخت و چوب شبانی فریفته استاین گرگ سالهاست که با گله آشناستآن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن استآن پادشا که مال رعیت خورد گداستبر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کنتا بنگری که روشنی گوهر از کجاستپروی

ادامه مطلب  

یک خبر  

سلام دوستان عزیز .امیدوارم که عید بهتون خوش گذشته  .از این به بعد شاید یه نویسنده به وبلاگ ام اضافه بشه  اسم نویسنده رو میذارم مامان افکار شبانه . انشاالله خودشون میاند اگه لازم شد خودشون رو معرفی میکنند و اگر هم نیازی نبود دیگه خودشون میدونند. به سلیقه خودشون پست میذارن و من هم وبلاگ ام رو با همون روش افکار شبانه پیش میبرم امیدوارم در سال جدید بتونیم ارتباط و فرهنگ سالم رو در دنیای مجازی به خیلی ها یاد بدیم هر چند افراد مریض در دنیای بیرونی ه

ادامه مطلب  

داستان اموزنده شکست غیر ممکن  

داستان آموزنده “شکست غیر
ممکن”
مدرسه‌ی کوچک
روستایی بود که به‌وسیله‌ی بخاری زغالی قدیمی، گرم می‌شد. پسرکی موظف بود هر روز
زودتر از همه به مدرسه بیاید و بخاری را روشن کند تا قبل از ورود معلم و
هم‌کلاسی‌هایش، کلاس گرم شود. روزی، وقتی شاگردان وارد محوطه‌ی مدرسه شدند، دیدند
مدرسه در میان شعله‌های آتش می‌سوزد. آنان بدن نیمه بی‌هوش هم‌کلاسی خود را که دیگر
رمقی در او باقی نمانده بود، پیدا کردند و بی‌درنگ به بیمارستان رساندند.
پسرک با ب

ادامه مطلب  

علت داد زدن بچه ها در خانه چیست  

علت داد زدن بچه ها  در خانه این است که او روزی یواش حرف زده است  ولی کسی حرف او را گوش نگرفته است .
حتی سیگار کشیدن یک فریاد است.هروئین یک فریاد است.بی بندوباری یک فریاد است .
پس پدر ومادر عزیز: به حرف های فرزاندانمان گوش فرا دهیم وآن ها را در یابیم تا نیازی نباشد که آن ها فریاد بزنند وآن موقع بخواهیم ناراحت وپشیمان شویم.
بعضی از پدران ومادران برای فرزندان در حد توان امکانات فراهم می کنند مثل: رایانه ،
لب تاپ،دوچرخه ،تبلت و...نکته  اصلی این جاست ک

ادامه مطلب  

مـــــــــن  

مـــــــــن زخمــــــــهای بی نظیری به تــن دارماما تــــ ـــــو مهــــربان تــــرینشان بودی ،عمیـــــق تــــرینشان ،عــــزیــــــــز تـــرینشان !... ... ... ... ... ... ... بعــد از تــــ ـــو آدم هاتنها خــــراش های کوچکی بودند بــر پوستـــــمکه هیچ کـــــــدامشانبه پای تـــــ ــــــو نــــــرسیــدندچنین بامهربانی خواندنت چیست؟بدین نامهربانی راندنت چیست؟بپرس از این دل دیوانه ی منکه ای بیچاره ......،ماندنت چیست؟

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1