سقوط... تاوان پریدن با بضیاس...  

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن
 
و برای اداره کردن دیگران از قلبت ...!
 
 
 
 
میمیرم وقتی که می بینم :
 
کسی که همه ی دنیای من است
 
منت دیگری را میکشد...!
 
 
 
 
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
 
 
ﺭﻭﺑﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﯾﺨﭽﺎﻝ، ﺩﯾﺪﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺍﺯﺵ
 
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ !!!
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
ﻣﯿﮕﻦ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ
 
 
 
 
 
بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه !
هر هشت سا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1