آخرین اخبار سایت

لعنت به تو  

حالم داره از آروز هام به هم میخوره حالم از دنیا ، از آدماش، از عشق، از تنفر ، از دروغ، از لجن ، از خیانت از خیابون ، از گریه ، از بغض ، از تنهایی، از بی کسی ، از دوست داشتن، از.......!!!از تمومه داشته هایی که حسمو به دنیام .. به خونوادم خراب کنه بدم میاد از کسی که بین من و خوشبختی فاصله انداخت بدم میاد از دنیای جدید، از حیله های جدید، از بره بودن ، از این جماعت گرگ صفت بدم میاداز  آدم بودن ...از احساسم ..از دل لعنتیم بدم میاد ...از خداحافظی..از تنهایی...از

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1