آخرین اخبار سایت

موتور جستجوگر ایرانی سلام  

موتور جستجوگر ایرانی سلام

معمولا بیش از 90 درصد ایرانی ها از موتور جستجوگر گوگل
برای پیدا کردن مطالب مورد نظرشون استفاده میکنن. اما من امروز یه موتور
جستجوگر قوی، پیشرفته و از همه مهمتر، ایرانی رو به شما معرفی میکنم. موتور جستجوگر سلام
یه موتور جستجوگر ایرانی هست که توسط گروه بیان طراحی و تولید شده. گروه
بیان تجربه زیادی در کار های اینترنتی داره و میتونه طرح های خوبی رو در
آینده ای نه چندان دور ارائه بده ... {به ادامه مطلب بروید}

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

دویست و شصت و دومین خاطره چی شد چادری شدم: دلیل محکمی که برای چادری شدن لازم داشتم  

به توكل نام اعظمت بسم الله الرحمن الرحيم گوهري باش ولي در صدف و پوشيده / زر شناس آيد وجايت بدهد برديدهتوي
يه خانواده مذهبي بزرگ شدم و حجاب دغدغه هميشگيم بود.از همون سوم دبستان
كه به سن تكليف رسيدم وقتي نامحرم مي آمد خونمون چادر سر ميكردم ولي واسه
بيرون رفتن چادر نمي پوشيدم و به همون مانتو و شلوار و مقنعه قناعت مي كردم
البته طوري لباس نمي پوشيدم كه جلب توجه بكنه و خيلي حواسم به اين جور چيزا
بود.هميشه دوستاي چادريم بهم ميگفتن تو كه

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول  

مدل مانتو بهاری ۹۳ سری اول
جدیدترین مدل های مانتو زنانه و دخترانه مخصوص خانوم های شیک پوش و با سلیقه
از مجله بزرگ فارسی مگ برای شما عزیزان آماده شده است…
مدل شماره یک | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره دو | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره سه | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره چهار | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره پنج | مدل مانتو بهاری زنانه و دخترانه ۹۳
مدل شماره شش | مدل مانتو بهاری زنانه و دختر

ادامه مطلب  

زن قدیمی  

امروز صبح که تو آینه به خودم نگاه کردم باورم
نمی شد شاید مدتها بود اینجوری عمیق به خودم توجه نکرده بودم به نظرم شبیه زنهایی
شدم که 10 شکم زاییدن و شوهرشون تازه مرده و نگران نون و آب بچه های قد و نیم قدن
، تارهای سفید موهام اونقدر زیاد شده که موهام به نظر جو گندمی میاد . حسابی چاق
شدم صورتم رو انگار با پرگار گرد گرد نقاشی کردن.
به خودم فکر می کنم که چی شد که خودم رو فراموش
کردم ؟ از کی خودم رو از یاد بردم ؟ اما اصلا به یاد نمی یارم که آخرین باری که به


ادامه مطلب  

 

امام صادق (ع) در روایتی می‌فرمایند: "سه دعاست که از پروردگار در حجاب
نمی‌ماند و قطعاً مستجاب می‌گردد: (نخست) دعای پدر و مادر در حق فرزندی که
نسبت به والدین خود نیکوکار باشد؛ و دعای ایشان آنگاه که در حق فرزند نفرین
نماید. (دوم) نفرین مظلوم نسبت به ظالم، و دعای او (مظلوم) در حق کسی که
انتقام وی را از ستمگر بستاند و (سوم) دعای مومن آنگاه که دعای مرد مؤمن در
حق برادر مؤمن خود که به خاطر ما، او را کمک مالی کرده باشد و نفرین او در
حق برادرش که به وی مح

ادامه مطلب  

DDDDD  

یعنی انتظار داشتن از بعضیا حکایت شرط بستنرو ” خر ” توی مسابقه اسب دوانیه … والااا
*******************************************
جوش مجلسی چیست !؟یک جووش هایی هست برجسته و قرمزو روو دماغبه هر مجلسی که دعوت شین ، سریعن ظاهر میشه !
*********************************************
یه بار هوا دو نفره بود ما سه نفری رفتیم بیرون !آی ضایع شدااا
*********************************************
بعضی‌ آهنگ‌ها هستن که گوش میدی میگی‌“من کی‌ زندگیمو واسه این تعریف کردم که این از روش آهنگ ساخته؟؟
*********************************************

ادامه مطلب  

لباس مجلسی و لباس شب کوتاه جدید 93  

لباس مجلسی کوتاه فانتزی و شیک،لباس های مجلسی پولک کار شده خیلی زیبا،لباس کوتاه مجلسی طرح دار سال 93،ساپورت پوست ماری شیک دخترانه،شلوار غواصی دخترانه طرح ساپورت،جدیدترین مدل تاپ زنانه 93،تاپ های بندی دخترانه خیلی شیک و جدید،بهترین مدلهای بلوز شلوار دخترانه،پیراهن مجلسی دخترانه کره ای 93،

ادامه مطلب  

بهترین لباس های کوتاه مجلسی زنانه 93  

بهترین لباس های کوتاه مجلسی زنانه 93،لباس های طرح دار کوتاه مجلسی خیلی شیک،لباس مخصوص مهمانی دخترانه،لباس مجلسی کوتاه خانوم های شیک پوش،لباس مجلسی کوتاه برای خانوم های چاق،لباس زیبای مجلسی پولک کار شده،لباس نامزدی تزیین شده 2014،لباس مجلسی جلو باز تور،لباس شب کوتاه سال 93،انواع لباس های شب کوتاه،عکس لباس شب کوتاه دخترانه سال 93،لباس های بهاری دخترانه 93،مدل سارافون خیلی جذاب و شیک زنانه،برترین لباس های زنانه سال 93،لباس مجلسی گلدار جدید،مز

ادامه مطلب  

بهترین لباس های مهمانی کوتاه دخترانه 2014  

لباس مهمانی کوتاه جدید دخترانه،بهترین لباس های مهمانی کوتاه دخترانه 2014،مدلهای خیلی شیک لباس کوتاه مجلسی 93،مدلهای خیلی جدید و شیک لباس مهمانی زنانه،لباس مهمانی کوتاه بنفش،کت و دامن شیک دخترانه،لباس مجلسی دخترانه همراه با کت،خوشکل ترین لباس های کوتاه مجلسی زنانه سال 93،لباس های بهاری مجلسی دخترانه،لباس مجلسی مارکدار دخترانه،لباس شب ایرانی،لباس مجلسی کوتاه برای دختران شیک پوش،زیباترین لباس های مجلسی خارجی،لباس زنان اروپایی،

ادامه مطلب  

لباس های کوتاه شیک دخترانه سری جدید  

لباس های کوتاه شیک دخترانه سری جدید،لباس گلدار کوتاه مجلسی دخترانه مدل 93،لباس کوتاه مجلسی دخترانه 2014،انواع مدل های خیلی خوشکل لباس کوتاه دخترانه،سارافون زیبای دخترانه،لباس شب کوتاه شیک دخترانه،بهترین مدلهای لباس مهمانی کوتاه دخترانه،لباس نامزدی کار شده،لباس راحتی دخترانه 2014،لباس خواب زنانه و دخترانه 2014،زیباترین لباس های مخصوص مهمانی ،لباس برای شب عروسی،لباس برای پاتختی،مدل لباس های جلو باز مجلسی جدید

ادامه مطلب  

سری جدید لباس های مجلسی کوتاه دخترانه  

لباس های مجلسی کوتاه دخترانه جدید،لباس های کوتاه دخترانه 2014،لباس مجلسی تور دخترانه،انواع لباس های مجلسی کوتاه دخترانه بهار 93،شیک ترین لباس های مجلسی کوتاه دخترانه تزیین شده،زیباترین لباس های مجلسی کوتاه،لباس مجلسی کوتاه گیپور دخترانه،آخرین مدلهای لباس مجلسی کوتاه دخترانه سال 2014،لباس مجلسی کوتاه آبی دخترانه،عکس مدل لباس مجلسی 93،

ادامه مطلب  

خونه تکونی و خریدای عید 93  

هفته ای که گذشت به خونه تکونی و خریدای ضروری که واسه عید داشتیم انجام دادیم. یه سری کارای خونه تکونی رو قبلا انجام داده بودم. همسری امروز از صبح خیلی کمک کرد. کارهای باقی مونده رو تموم کرد. تازه الان تموم شد. خونه ما یه بدی که داره اینه که سر چهارراهه و خیلی شلوغه و حسابی خاک میگیره. حالا بعد عید که هوا گرم بشه و پنجره ها باز میشه مصیبتی داریم با خاک:)بالاخره به جای گاز فردار، بعد از یه روز تحقیق که با مامان رفتیم اینور اونور با همسری رفتیم فر تو ک

ادامه مطلب  

انتساب نادرست کتاب احتجاج و روضة الجنان در بحار الانوار علامه مجلسی  

انتساب نادرست کتاب احتجاج و روضة الجنان در بحار الانوار علامه مجلسیمرحوم علامه مجلسى - قدس سره - در
مجلد اول بحار , كتاب  احتجاج طبرسى را به
ابوعلى فضل بن حسن بن فضل طبرسى نسبت  داده
است  . ولى اين نسبتى نادرست  است  ,
زيرا كه سيد بن طاوس در كتاب  كشف  المحجه , و ابن شهر آشوب  در كتاب 
معالم العلماء , و در كتاب  مناقب 
نيز , تصريح فرموده اند كه كتاب 
احتجاج تصنيف  ابومنصور احمد بن ابى
طالب  طبرسى است  . و صاحب 
احتجاج از مشايخ ابن شهر آشوب 
است  .


ادامه مطلب  

×دختران بی حجاب امروز...  

واقعا با مرگ تدريجي روبرو شده ايم چادر حجاب برتر است ،بجايش پوشش کامل آمد،مانتو
مقنعه جايش را داد به روسريهاي بلندبا پوشش کامل
و مصيبت از همينجا آغاز شد!
هر روز مانتوها و روسري ها آب رفتند
کوتاه و کوتاهتر شدند ...روسريهاي چند سانتي
مانتوهاي کوتاه و تنگ
وقتي مانتو تنگ شود شلوار هم بايد تنگ شود... ديگر
و اوج فاجعه و مرگ ما در جايگزيني ساقهاي شلواري(ساپورت) بجاي شلوار است ...دختران بی حجاب امروز می شوند مادران فردا، آن موقع است که واقعا باید گریه ک

ادامه مطلب  

توصیه امام زمان(علیه السلام)  

توصیه امام زمان(علیه السلام) به مرحوم مجلسی اولتوصیه امام زمان(علیه السلام)به مرحوم مجلسی اولمحدث و سالک وارسته مرحوم مجلسی اول میگوید: "در اوایل جوانی مایل بودم نماز شب بخوانم اما نماز قضا بر عهده‌ام بود و به همین دلیل احتیاط می‌کردم و نمی‌خواندم. خدمت شیخ بهائی رحمه الله عرض نمودم، فرمود: "نماز قضا بخوان" اما من با خود می گفتم نماز شب خصوصیات خاص خود را دارد و با نمازهای واجب فرق می‌کند. یک شب بالای پشت بام خانه ام در خواب و بیداری بودم که

ادامه مطلب  

100  

بعد از یه مسافرت کوتاه دیدن مامان و بابا اومدم خونمون یه شلوار دادم دوختن که مجلسی باشه ولی خیلی گشادش کرده اومدم خونه دیدم سرت سوت میکشید اعصابمو بهم ریخت اخه عقد دختر خواهر شوهرمه میخواستم واسه مراسمش بپوشم ولی حیف شدنمی دونم با کی بدم کمی تنگش کنه :(فعلا که موندهههههههههههه

ادامه مطلب  

کاش شرمندگی را یاد بگیریم  

این جا کلاس درس ماست
اینجا یک ترم بالاتر که می روی
مانتو و مقتعه ات بالاتر می رود
اینجا یک ترم بالاتر که می روی
به قول معروف کلاست بالاتر می رود
اینجا یک ترم بالاتر که می روی
روابط اجتماعی ات (با آقایان) بالاتر می رود
اینجا یک ترم بالاتر که می روی
. . .
عجیب است
سر کلاس ما
جای بالارفتن شعور و ارزش و حیا خالی است

هر روز غیبت می خورد
و سرانجام حذف می شود


وقتي لنگ حمام ميشود مانتو....
واي به روز ماها...
بعد انتظار داريم تو كشور اسلامي امام زمان ظه

ادامه مطلب  

تهاجم فرهنگی  

سلام این قسمت ربطی به عکس عاشقانه نداره ولی دیدنش بدون لصف نیست لطفا نظر در این خصوص فراموش نشهداستان
از این قرار است که از زمستان 1391 برخی زنان خیابانی تهران در حرکتی
کاملا مشکوک و سیستماتیک اقدام به پوشیدن جوراب شلواری هایی نمودند که
منظره ی بدن نمای از زانو به پایین این پوشش ها قدری عجیب می نمود.متاسفانه اقدامی در برخورد با این پوشش (که عملا شلوار را از زیر مانتو حذف کرده بود) از سوی هیچکدام از مبادی مسئول صورت نگرفت.یکی
از تحلیل های محتم

ادامه مطلب  

فردیناندوکارولی  

فردیناندوکارولی مشهورترین آهنگساز گیتار کلاسیک و مولف نخستین متد گیتار کلاسیک در نهم فوریه 1770در شهر ناپل ایتالیا دیده به جهان گشود .وی آثار متعددی را برای گیتار کلاسیک تصنیف نموده است که شامل کنسرتوها و قطعاتی برای ارکستر مجلسی می باشد و همچنین از آهنگسازان پرکار و برجسته زمان خود بود بطوری که در مدت دوازده سال بیش از 400اثر برای گیتار کلاسیک نوشته است .وی همچنین دو سمفونی ساخته است .

ادامه مطلب  

اگر برگردي  

 
 
خواب در چشم ترم نيست اگر برگردي
انتظار فرجم نيست مگر برگردي
گره كور جهان منتظر دست شماست
حل اين مساله قطعيست اگر برگردي
 
در ذهنم ايده هاي زياديست، كارهاي متنوعي از طراحي مانتو گرفته تا كار چرم، از طرح پارچه تا مدل كت و دامن...دلم مي خواهد كمي از فضاي درس دور بشوم و كار هنري بكنم. ايده هايم را پياده كنم، توليد كنم، از اين چرخه خشك درس و تدريس و مقاله خارج شوم. هيچ وقت دوست نداشتم آدم تك بعدي باشم. هميشه رتبه اول بودم ولي فيلم ها و كتاب هاي روز

ادامه مطلب  

مجازات بی تفاوت بودن دربرابر توهین به ائمه اطهار  

از امام باقر(ع) روایت شده است..هرکس در مجلسی بنشیند که درآن به امامی از امامان دشنام داده شود واین شخص بتواند به دفاع برخیزد وچنین نکند،خداوند عز وجل در دنیا جامعه ی خواری برپیکرش کشدودر آخرت به کیفر گرفتارش کند ونیکوئیهای معرفت ماراکه به اوداده،از اوبستاند..

ادامه مطلب  

علامه مجلسی و بزم شبانه اهل غنا  

شخصی خدمت مرحوم آیت الله محمدتقی مجلسی (رحمة الله)، پدر علامه محمدباقر مجلسی (رحمة الله) صاحب بحارالانوار رسید و عرضه داشت: ما همسایه‌ای داریم که بسیار ما را آزار می‌دهد و شب‌ها صدای عیاشی و موسیقی و تار و تنبورش بلند است و مزاحم ماست. وقتی اعتراض می‌کنیم، می‌گوید چهاردیواری اختیاری است. چه کنیم؟مرحوم مجلسی (رحمة الله) فرمود: بسیارخوب. شما یک شب آنان را به منزل خود دعوت کن، من نیز خواهم آمد. او هم از عیاشان درخواست کرد که یک شب بزمشان را در م

ادامه مطلب  

مقاله آفت هاي مجلس جناب آقاي كمال بارعي  

باسمه تعالی آفت های مجلستحریف ، غلوّ ، مقابله در شخصیت های الهی ، طرح مطالب بی اساس و به دور از منطق وحیانی ، نسبت دادن های باب میلی ، وهن مجلسی یا نداشتن تناسب محتوا با موضوع ، شخصیت سازی های کاذب ، غفلت سازی از شخصیت های حقیقی یا الگوی حسنه  و تجاری کردن و نگرش تجاری داشتن  از جمله ی آفت های یک مجلس و محفل هستند که اگر هر یک از مجلسیان دقت نکنند و مجالس را از آنها پاک نسازند ، آن مجلس قطعاً در خط ّ مخالفین بوده و کار آنان را انجام داده است و به

ادامه مطلب  

132- مانتوی شالدار  

شماره 1 : (تصویر بالا)این مانتو از جلو فقط توسط یک سنجاق سینه در بالا میتونه بسته بشه و زیرش هم یک تاپ داره میتونید این تاپ رو رنگ خود مانتو بگیرید یا اینکه رنگ تاپ رو با شلوار ست کنیدیک الگوی اولیه ریون تهیه میکنیمبرای مانتو بهتر است از اندازه های واقعی استفاده شدو (بدون کم کردن) و حتی 2سانت هم آزاد شودتاپ زیر مانتو هم میتواند یک تاپ کاملا جدای حلقه ای باشد یا فقط یک جلوی تاپ باشد و از درز پهلو به مانتو وصل شوداولی بهتره چون راحت تر میشه درش آورد

ادامه مطلب  

سلیقه ی لیلی والی (بالا لیلی ، پایین الی )  

لباس مجلسی
                  
کفش مجلسی        کیف مجلسی
     مدل مو دخترونه
                                                                          
مدل لاک خواننده های معروف اینا                                                           هایفادکوراسیون منزل به نظرتون سلیقه ی کدوممون بهتره خوشحال میشیم تو نظرات بهمون بگید

ادامه مطلب  

122  

گفته بودم که دکتر تغذیه میریم؟تو ۱۵روز اول یک کیلو و دویست بنده کم کردم والان ۶۸کیلو و۸۰۰گرمم. با قد۱۶۷.ورضا ۴کیلو و نیم کرده دمش گرم..خیلی خوبه..--طی چند روز بازار گردی لباسهای عیدم تکمیل شد...فقط مونده لباس رضا..قیمت ها فضایی آدم افسردگی میگیره وقتی بازار میره...یه کفش..یه کیف دستی  یکی کیف مجلسی یه مانتوی لی یکی هم مانتو جلوباز اینایی که جلوش با بند بسته میشه +تونیک زیرش.یه شال یه روسری یه شلوار لی وسه تا جوراب شد مجموع خرید من...

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1