آخرین اخبار سایت

بدون شرح مهریار  

 بدون شرح مهریار  سلام دوستان طی خبر هایی که از نتیجه جلسه به گوشمان رسیده تا الان قرار بر این شده است  که نمایشگاه دارای غرفه های باشد از این قرار :۱.جمع آوری جهیزیه ۲.غرفه خوراکی ۳.خطاطی و نقاشی (مینیاتور و طراحی )۴.غرفه پل ۵.غرفه کتاب ۶.غرفه عیدونهاز جمله طرح های پیشنهاد ی ۱.ساختن  مستند مهریار۲.غرفه حجاب ۳.زدن بنر در سطح شهر  اراک ۴.برگزاری  نمایشگاه بعد از دانشگاه مرکزی در دانشگاه سردشت  و همچنین محل برگزاری نمایشگاه در دانشگاه مرکزی ساخ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1