آخرین اخبار سایت

آرزوهایی که نداشتم  

...
مجری شروع کرد به برشمردن به اصطلاح افتخارات و گفت:
- هموطنی از سیستان، دیار رستم! مرد اخلاق! استاد گرانقدر فلسفه در دانشگاه های برتر امریکا...
توضیحاتش یکجورهایی بود، انگار به هم نمی‏آمدند. دست بردم به یقه ام و گره کراواتم را کمی شُل کردم. پیرمرد که می‏شوی فقط با زیرپوش و پیژامه راحتی. هرچیز اضافه ای کلافه ات می‏کند. صدای مجری در سالن پیچید که در آخرین جمله اش نام من شنیده می‏شد:
-چهره ماندگار ایرانی، آقای...
از جایم برخاستم. به نشان تواضع سر

ادامه مطلب  

عادتهای روزمره ای که باعث پیری می شوند  

 
عادت های روز مره ای که
 
 
باعث پیری میشوند...
 
 
 
 
آیا پیر شدن ظاهریتان سریعتر از پیر شدن سنیتان است؟ اگر از تصویری که در آینه میبینید راضی نیستید، شاید زمان آن رسیده که بعضی عادتهای روزمره تان را بررسی کنید. غذاهایی که میخورید و حتی نحوه خوابیدنتان میتواند پیرترتان کرده و طول عمرتان را هم کم کند. در این مقاله متخصصین درمورد متداولترین عادتهایی که باعث پیر شدن میشود و راهکارهایی برای از بین بردن آن صحبت میکنند.

 چند کار را همزمان انجا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1