آخرین اخبار سایت

کلیپ دعاهای دکتر چمران با صدای علیرضا صبا  

این کلبپ در تابستان سال 1391 هجری شمسی برای فیلم مستند بینش و نیایش رغم خورد. علیرضا صبا این کلیپ را از کتاب بینش و نیایش شهید دکتر چمران خواند و تصویر برداری کرد.جهت مشاهده و دانلود این کلیپ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 
 
 
ادامه مطب

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال  

 
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
دانلود کلیپ خنده دار و دیدنی بچه باحال
سلام به سایت چهار فصل مرجع بچه باحال خوش آمدید.
دانلود کلیپ خنده دار بچه باحال
ما در چهارفصل قصد داریم کلیپ های جدید و خنده دار بچه باحال را برای دوستان منتشر کنیم.شما در ادامه می توانید کلیپ بچه باحال را دانلود و یا به صورت انلاین تماشا نمایید.سایت http://www.chaharfaasl.ir/ ما هر روز با کلیپ هایی مثل بچه باحال اپدیت می شود.در صورت بروز مشکل ، نظر و انتقاد و تبلیغات با مدیریت در تماس

ادامه مطلب  

دانلود زیرنویس 1 تا 45  

سلام بچه ها ببخشید بچه ها ولی موافقین تا من توی وبلاگ لینک دانلود انیمه را بزارم با تو اپارات؟؟؟
من بعضی از قسمت هاشو با کیفیت عالی دارم  و این قسمت هارا به دلیل حجم زیاد نمیتونم توی اپارات بزارم ولی اگر میخواهید با کیفیت بد میتونم توی اپارات بزارم 
اینم لینک دانلود زیرنویس 1 تا 45
http://uplood.ir/hmtw
http://uplod.ir/yq4b56pq1lrq/[KARAS]_Mobile_Suit_Gundam_Seed_-_1~45.zip.htm
شانای
 

ادامه مطلب  

نیمار  

نیمار در 24 آگوست 2011 صاحب فرزند پسری شد. مادر این بچه دوست دختر سابق نیمار با نام Carolina Nogueira Dantas هست. پسر نیمار در بیمارستانی در سائوپاولو برزیل متولد شد. نامش David Lucca هست.در ابتدا اطلاعات چندانی از مادر این پسرک نداشتیم. به همین دلیل نیمار تصمیم گرفت که هویت مادر او رو شفاف سازی کنه. کارولینا دوست دختر سابق نیمار هست و متولد 1993.این روزا پسر نیمار نیمی از روزاش رو پیش مادرش و نیمی دیگه از روزاش در پیش پدرشه.
Full name: David Lucca da Silva Santos Birthday date: August 24, 2011 Pla

ادامه مطلب  

فوری : نیمار جام جهانی را از دست داد  

به گفته لاسمار، پزشک تیم ملی برزیل یکی از مهره های کمر نیمار شکسته و او به مدت 4 تا 6 هفته از فوتبال دور خواهد بود.
آخرین خبر از بیمارستان اصلی شهر فورتالزا ، برای برزیلی ها بسیار مهیب و شوک آور است.طبق عکس های گرفته شده از کمر نیمار مشخص شده یکی از مهره های کمر وی شکسته است و ستاره ی اصلی سلسائو باید 6 هفته خانه نشین باشد.

ادامه مطلب  

آخرین تصاویر نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم ؛ عکس  

آخرین تصاویر نیمار روی تخت بیمارستان و تجمع مردم ؛ عکس
نیمار جونیور به دلیل مصدومیت در بازی با کلمبیا ادامه مسابقات جام جهانی را از دست داد. تصاویر زیر مربوط به این ستاره برزیلی روی تخت بیمارستان و تجمع هواداران سلسائو مقابل بیمارستان است.

ادامه مطلب  

نیمار با آمبولانس به اردوی تیم برزیل بازگشت  

 
 
 
 
 
 
جام جهانی 2014
نیمار با آمبولانس به اردوی تیم برزیل بازگشت
تهران - ایرنا - نیمار ستاره مصدوم تیم ملی فوتبال برزیل، با آمبولانس به اردوی این تیم بازگشت.
 
به گزارش اسوشیتدپرس، این بازیکن در جریان برتری دو بر یک برزیل مقابل کلمبیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، از ناحیه مهره کمر دچار شکستگی شد و باقی مسابقات جام جهانی را از دست داد. گفته می شود وی برای درمان نیاز به جراحی ندارد ولی دست کم چهار هفته باید استراحت کند. نیمار اکنون با آم

ادامه مطلب  

نیمار  

(تصاویر) نیمار کودکی را از دست ماموران امنیتی نجات داد!
کد خبر: ۱۸۲۴۹۷
۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۳

فرارو – نیمار ستاره تیم ملی برزیل کودکی را از دست ماموران امنیتی ورزشگاه نجات داد و با او عکس اختصاصی گرفت.
 
به گزارش سرویس ورزشی فرارو، دیدار تیم های آفریقای جنوبی و برزیل برای مردم آفریق هم خاطره تلخ به جا گذاشت هم شیرین. در واقع برزیلی ها و در راس آن نیمار با 5 گل تیم ملی آفریقای جنوبی را در ژوهانسبورگ در هم کوفتند. نیمار در این بازی به تنهایی 3 گل از

ادامه مطلب  

نیمار  

حرفهای عجیب نیمار در مورد رئال
در کتاب زندگینامه جدیدی که بر پایه صحبت‌های نیمار جونیور و پدرش نوشته شده است، این ستاره جوان ادعا می‌کند که پیشنهاد رئال مادرید را در سال ۲۰۰۶ رد کرده است زیرا وی:" وطن فروش و خائن" نبوده است.
به گزارش 55 آنلاين این ستاره جوان در کتابی‌ با عنوان "اسم من نیمار است" نوشته: "من خائن نیستم. پول کمک می‌‌کند اما من زندگی‌‌ام را بر پایه پول اداره نمی‌‌کنم."
این کتاب به وسیله انتشارت ادیسیونس B چاپ شده و در تاریخ ۲۶

ادامه مطلب  

 

روزنامه اسپورت کاتالونیا در گزارشی یادآوری کرده که سران باشگاه مادریدی تا آخرین لحظه در تلاش بودند تا نیمار را از چنگ بارسلونادر آورده و او را به مادرید ببرند.این طور به نظر می رسد که فلورنتینو پرس عزم خود را جزم کرده بود تا به هرترتیبی که شده ستاره برزیلی را به سانتیاگوبرنابئو منتقل کند و بعد از ناکامی در جذب نیمار آن وجه را برای خریداری بیل هزینه کرد. گویا آنها پول هنگفتی را هم برای خریداری نیمار کنار گذاشته بود. سران باشگاه مادریدی حاضر ب

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ پیام ویدئویی نیمار پس از مصدومیت  

نیمار بازیکن تیم ملی برزیل پس از مصدومیت شدید در بازی مقابل کلمبیا در پیامی ویدئویی خطاب به هواداران خود گفت: رؤیای من بازی در فینال جام‌ جهانی بود اما در حال حاضر این امر ممکن نیست؛ اگرچه مطمئن هستم برزیل پیروز می‌شود.
دانلود کلیپ ( حجم 14 مگابایت )دانلود کنید
 

ادامه مطلب  

پیام مسی به نیمار: دوستم هر چه زودتر برگرد  

 تیم ملی فوتبال برزیل با پیروزی دو بر یک که برابر کلمبیا به دست آورد جواز صعود به نیمه نهایی را به دست آورد. این تیم باید در این مرحله به مصاف تیم ملی فوتبال آلمان برود که با یک گل فرانسه را از پیش‌رو برداشت.
 
هر چند برزیلی‌ها از صعود تیمشان به نیمه نهایی خوشحال هستند، اما آسیب دیدگی نیمار کام آنها را تلخ کرد.
نیمار در دقیقه 88 بعد از برخورد شدید با زونیگا مدافع کلمبیا از ناحیه کمر آسیب دید و راهی بیمارستان شد. لیونل مسی که همبازی نی

ادامه مطلب  

هواداران برزیل ماسک نیمار می زنند  

 
تهران - ایرنا - هواداران تیم ملی فوتبال برزیل قرار است در جریان دیدار این تیم مقابل آلمان، ماسک های نیمار را بر روی صورت های خود بزنند.
 
به گزارش دیلی میل، این حرکت ابتکار زوجی برزیلی در حمایت از ستاره تیم ملی کشورشان است که پس از بازی با کلمبیا در مرحله یک چهارم نهایی از ناحیه کمر مصدوم شد و نمی تواند تا پایان جام جهانی بازی کند. فدراسیون فوتبال برزیل نیز از این اقدام حمایت کرده است و به توزیع ماسک چهره نیمار در بین تماشاگران کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب  

مسدومیت نیمار تا چه حد؟  

میزان شکستگی شدید و تکان دهنده در کمر نیمار به وسیله اشعه ایکس به وضوح مشخص شده است.
 
به گزارش فارس، جدیدترین تصاویر از میزان مصدومیت نیمار منتشر شده است و میزان شدت و مصدومیت ستاره بارسلونا به وضوح در تصویری که پزشکان به وسیله اشعه ایکس گرفته‌اند، مشخص است.
 
در این تصویر مشخص است که نیمار دچار قطع مهره کمر شده است.
 
ستاره تیم ملی برزیل در برخوردی سنگین با زونیگا بازیکن کلمبیا در دقیقه 87 بازی دچار مصدومیت شد و جام‌جهانی را از دست داد.
 

ادامه مطلب  

117  

سلام 
بعد از باخت ایران و برای تلطیف فضا .....
یادتون میاد که گفته بودم یه همکار غواص دارم که خیلی پر انرژی و شاده و گفته بودم خیلی از حرفاشو با من میزنه یه پنج شش ماه پیش یه کلیپ ساخته که اگه تونستین برید تو یوتیوب نگاش کنید......... تو یوتیوب سرچ بزنید((حسین حامد سربازی )) اولین کلیپ، کلیپ خودشه 
:)

ادامه مطلب  

برزیل 2014  

برزیلیا باید خدا رو شکر کنن یکی زدن.ببخشید نیماریا ولی مگه نیمار دفاع هم بود که 7 تا خوردن. من از همین الان به خانواده ی مرحوم کسی ک نیمار رو مصدوم کرد تسلیت می گم. خوبه نیمار کلمبیایی نبود مگر نه تا حالا بازیکنای آلمان شهید به حساب می آومدن.
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم و امید وارم نیمار هم زود تر کمرش خوب شه و بتونه بازم مثل همیشه به قشنگی همیشه فوتبال بازی کنه و طرفداراش رو خوشحال کنه و برای تیمش دعا کنه که حداقل سوم بشن. شمام دعا کنی

ادامه مطلب  

نیمار  

 آیا میدونستید نیمار هم ایرانیه ؟!
 
  طی تحقیقات استاد قوقول ژنتیک شناس معروف نیمار هم ایرانی هست .
نیمار برادر کوچکتر رامین از خانواده ای 16 نفری توی آبادان بدنیا اومده و از فلافل فروشای معروف آبادان هست که از بدی روزگار و در طی جدا شدن برزیل از آبادان خانواده اش رو گم کرد و توی برزیل سرگردون شد .
اسم اصلی نیمار هم پیمان هست که بخاطر علاقه ی وافر به برادر بزرگتر خود اسم رامین رو برعکس کرده و گذاشته نیمار حالا رامین برادر بزرگه نیمار رفته داد

ادامه مطلب  

 

پیام رئیس فیفا پس از مصدومیت شدید نیمار

 
رییس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) از مصدومیت نیمار در جام جهانی ابراز تاسف کرد.
 

بیست چهارده: رییس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) از مصدومیت نیمار در جام جهانی ابراز تاسف کرد.نیمار به دلیل مصدومیت در بازی برزیل و کلمبیا غایب بزرگ نیمه نهایی جام جهانی لقب گرفت. سپ بلاتر رییس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در واکنش به مصدومیت نیمار گفت: فوتبال قطعا یک ستاره بزرگ را از دست داد. امیدوارم ک

ادامه مطلب  

جواب شبکه کلمه  

امروز شبکه کلمه درباره بنده در برنامه طلسم شکنان حرف زد در حالی که طلسم شکن واقعی من هستم که از خانواده وهابی شیعه شدم در جواب اقای هاشمی چند نکته:
1.کلیپ های من در سایت اپارات هستش من گفتم کتاب المراجعات بیشترین تاثیر رو من گذاشت
2.شما امام حسین مثل شیعیان قبول داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یا یک شخص خون خار مثل امیر المومنین حضرت علی میدانید در کتب خودتان امده که امام حسین با شمشیر جدش کشته شد در سریال حسن حسین هم این را به تصویر کشیده اید که حضرت علی یک شخص

ادامه مطلب  

نیمار غایب احتمالی برزیل برابر کلمبیا  

 

 ستاره تیم ملی برزیل ممکن است دیدار حساس تیمش برابر کلمبیا را به دلیل مصدومیت از دست بدهد. برزیل در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی به سختی توانست شیلی را شکست دهد. نیمار بهترین گلزن برزیل در این دوره از رقابت‌ها در این دیدار از ناحیه ران پا دچار مصدومیت شد اما به دلیل حساسیت بازی در میدان باقی ماند.پزشکان تیم ملی برزیل قرار است فردا پای نیمار را مداوا کنند تا میزان دوری این بازیکن مشخص کنند. اگر نیمار به بازی تیمش برابر کلمبیا نرسد، برزیلی

ادامه مطلب  

گرت بیل صاحب بهترین آمار دفاعی در میان ستارگان  

مرجع خبری رونالدویی ها : گرت بیل نه تنها در فاز هجومی یک ستاره است بلکه در فاز تدافعی نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
در حقیقت در میان گرت بیل ، رونالدو، مسی و نیمار به عنوان ستارگان لالیگا ،بهترین آمار دفاعی مربوط به گرت بود. بیل ۱۹ توپربایی داشت که بالاتر از کریستیانو با چهار ، مسی با دو و نیمار با هفت توپربایی در کل مسابقات بود. گرت بیل چهار بار موقعیت مسلم گلزنی را از حریفان سلب کرده است، کریستیانو یک بار و نیمار و مسی هیچی.

ادامه مطلب  

برزیل 1 . 1 کرواسی  

هنوز باورم نمیشه گل نیمار وحشتناک عالی بود( این رئالی ها گند میزنن حالا ا بارسایی ها باید درسش کنن ( خوشتون میاد چه جوری همه چی رو به هم ربط میدم ) )
 
مارادونا:نیمار شبیه پله است و مسی شبیه من
(از اونجایی که من خیلی بهتر از پله بودم پس مسی هم خعلی خعلی بهتر از نیمار است ( می خندد 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1